top of page

Leie Hovedsalen i SIF Huset - Eksterne

Trivsel, hygge og stolte tradisjoner

  • 3 t
  • 1 500 norske kroner
  • SIF Huset

Tjenestebeskrivelse

SIF Huset egner seg godt for møter i borettslag, foreninger, lag og bedrifter. SIF Huset leies foreløpig ikke ut til konfirmasjoner, barnedåp, barnebursdager og jubileer. Det er ikke tillatt å servere alkohol under arrangementer på SIF Huset. Følgende lokaler er inkludert i denne bestillingen: Hovedsal (møterom/spiserom) med tilhørende kafé/kjøkken. Det er plass til maksimum 60 personer. Hovedsalen har prosjekter og lydanlegg.


Avbestillingsregler

Reservasjon og avbestilling: Reservasjoner må gjøres gjennom det digitale bookingsystemet til Strømsgodset IF. Avbestilling må skje senest 48 timer før leietidens start, ellers vil leietager belastes hele leiebeløpet. Bruk av Hovedsal/møterom og kjøkken/café: Møterommet og kjøkkenet skal kun brukes til det formålet det er leid for. Alle leietakere må følge husordensreglene som er oppslått i lokalet. Maksimal kapasitet for møterommet må ikke overskrides. Ryddighet og rengjøring: Leietaker er ansvarlig for å rydde møterommet og kjøkkenet etter bruk. Dette inkluderer fjerning av all søppel, rengjøring av brukte kjøkkenredskaper, og å sørge for at bord og overflater er rene. Alle matvarer og drikkevarer må fjernes fra kjøkkenet etter bruk. Søppel skal sorteres og kastes i henhold til foreningens retningslinjer for avfallshåndtering. Sikkerhet: Leietaker må sørge for at alle sikkerhets- og branninstrukser følges. Kjøkkenutstyr skal brukes på en forsvarlig måte for å unngå skader og ulykker. Leietaker skal umiddelbart melde fra om eventuelle skader eller feil ved fasilitetene. Ansvar og erstatning: Leietaker er ansvarlig for alle skader som oppstår på møterommet, kjøkkenet, eller tilhørende utstyr under leieperioden. Eventuelle skader må erstattes i henhold til gjeldende erstatningssatser fastsatt av Strømsgodset IF. Forsikring Leietakere oppfordres til å ha egen forsikring som dekker eventuelle skader eller tap av personlige eiendeler under leieperioden. Strømsgodset IF er ikke ansvarlig for tap eller skade på personlige eiendeler som oppbevares eller etterlates i leide lokaler. Sluttinspeksjon: En representant fra Strømsgodset IF vil gjennomføre en sluttinspeksjon etter leieperiodens utløp. Eventuelle mangler ved rengjøring eller skader vil bli fakturert leietaker. Klager: Klager på leieforholdet, fasilitetenes tilstand eller andre samtidige brukere av SIF Huset, må rettes skriftlig til Strømsgodset IF. Vi forplikter oss til å behandle alle klager seriøst og konfidensielt, med mål om å finne en tilfredsstillende løsning for alle involverte parter. Aksept av retningslinjer/policy:: Disse retningslinjer/policy er ansett som akseptert og godkjent fra leietager ved bestilling og/eller betaling av leien. Tilbakemeldinger: Vi verdsetter tilbakemeldinger fra våre leietagere. Hvis dere har forslag til forbedringer eller ønsker å gi tilbakemelding på deres opplevelse, vennligst kontakt administrasjonen.


Kontaktinformasjon

92468242

stromsgodset@stromsgodset.no

Øvre Eikervei 25, Drammen, Norway


bottom of page