top of page

SIF PARAIDRETT OG TILRETTELEGGING

SISTE NYTT

ARRANGEMENTER

For øyeblikket ingen kommende arrangementer

KONTAKTPERSONER

AKTIVITETSKONTINGENT

Aktivitetskontingenten betales til særgruppen(e) du er aktiv i. Denne avgiften
gjenspeiler kostnadene for å være med i Paraidrett og Tilrettelegging, inkludert kostnader i
forbindelse med hall/bane, treninger, kamper, dommere, utstyr, drakter, mm. For å
delta i Paraidrett og Tilrettelegging i Strømsgodset Idrettsforening må man også være medlem i klubben.

Aktivitetskontingenten betales i to rater. Dersom aktivitetskontingenten ikke er betalt innen forfall, er den aktive ikke lisensberettiget/forsikret og vil ikke kunne delta på trening eller kamp.

 

For å melde deg på aktiviteten for laget ditt, må man gå inn på Spond på mobiltelefonen. Der kan man melde deg direkte inn i det aktuelle lagets Spondgruppe med lagets egen gruppekode. En administrator vil deretter akseptere medlemskapet og man vil få en betalingsoppfordring via Spond. 

AKTIVITETSKONTIGENTER FOR 2024

For 2024 gjelder følgende aktivitetskontingenter:

bottom of page