top of page

En helg dedikert til idrett og kultur i Drammen


Drammen opplevde nylig en annerledes og inspirerende idrettshelg, takket være Viken Idrettskrets' anleggskonferanse. Målet var å kaste lys over hvordan idrettsforeninger bidrar til å skape aktive og inkluderende lokalsamfunn gjennom sine anlegg og aktiviteter. Dette arrangementet, detaljert dekket av Byavisa Drammen, var ikke din vanlige sportsbegivenhet; det handlet mer om samfunnsengasjement enn sportslige prestasjoner.


Fredagens pølsefest og kulturelle sightseeing

Konferansen sparket i gang på "Brunosten", også kjent som Scandic River Station Hotel, med en hyggelig pølsefest for de omtrent 100 deltakerne. Deretter ble kvelden fylt med en unik sightseeingopplevelse gjennom Drammen, der deltakerne ble kjent med byens rike kulturelle og historiske landskap.


Øren Flerbrukshall – Mer enn bare sport

Øren flerbrukshall sto som et glimrende eksempel på omformingen fra en tradisjonell idrettshall til et levende bydelshus. Klubbkoordinator Ola Ekeberg Apenes delte hvordan hallen nå favner om et bredt spekter av aktiviteter, alt fra barnehagebarns lek til e-sportsarrangementer for skolevegrere.


Solberg Sportsklubb – Et anlegg bygget på frivillighet

Marianne Eystø fra Solberg Sportsklubb belyste klubbens innsats for å vedlikeholde sitt egenfinansierte anlegg. Klubben, kjent for sin bandyentusiasme, viser stor inkludering gjennom å tilby senioridrett og åpen kafé takket være frivilliges initiativ.


Strømsgodset IF – En fremtidstilpasset idrettsforening

Strømsgodset Idrettsforening ble spesielt trukket frem for sin innovative tilnærming til samfunnsengasjement og idrett. Ingvild Juvkam Dyve, daglig leder, understreket utfordringene med å tilpasse seg et raskt voksende lokalsamfunn uten tilstrekkelige idrettsanlegg. Imidlertid viser foreningens satsing på kultur, demonstrert gjennom en dramagruppe som formidlet lokalhistorie, en sterk vilje til å bygge bro mellom idrett og kultur.Aktive Lokalsamfunn – Et konsept for fremtiden

Konseptet med aktive lokalsamfunn, utviklet av Viken Idrettskrets, ble fremhevet som en nøkkel til suksess for idrettsforeninger som ønsker å ta et utvidet samfunnsansvar. Gjennom foredrag og eksempler fra både nåværende og tidligere ordførere i Drammen, ble viktigheten av folkehelse, inkludering og tilhørighet understreket.


Denne helgen i Drammen var mer enn bare en konferanse; det var en feiring av idrettens og kulturens rolle i å skape sterke, inkluderende samfunn. Det er tydelig at idrettsforeninger som Strømsgodset Idrettsforening er på fremmarsj, klar til å møte fremtidens utfordringer med åpne armer og innovative løsninger.Referanse: "En fantastisk idrettshelg i Drammen helt uten sportslige prestasjoner", Byavisa Drammen

Comentários


bottom of page