top of page
DSC03651-2.jpg

SIF BÆREKRAFTARBEID

STRØMSGODSET IFS BÆREKRAFTARBEID

FNs Bærekraftsmål

Strømsgodset Idrettsforening er en av de breddeidrettslagene i Norge som satser mest på bærekraft og samfunnsutvikling.

 

Vi har valg å fokusere på 5 av FNs 17 bærekraftsmål. For hvert av målene har vi definert et konkret løfte som vi jobber mot hver dag, og hvilke aktiviteter vi skal gjennomføre for å leverer på løftene.

 

Vi skal gjøre det litt bedre - hver dag - å vokse opp og bo for innbyggerne på Gulskogen og i Drammen by.

m†l 3- bokm†l.png

MÅL:

Vi inspirerer til aktivitet, en sunn livsstil og mestringsfølelse for beboerne på Gulskogen.

LØFTE: God fysisk og psykisk helse

 • Vi legger til rette for stadig nye møteplasser der ulike aktiviteter kan utøves i fellesskap med andre. 

 • Vi lytter til behovene i kommunedelen og tilpasser våre tilbud slik at alle kan finne sin arena.

AKTIVITETER:

 • Særidretter: Fotball, Håndball, Bandy, Volleyball 60+, Paraidrett og Tilrettelagt idrett

 • Gratis lavterskeltilbud: Aktiviteter i gymsal, Teater, Kunst og Musikk

m†l 10 - bokm†l.png

MÅL:

Vi bidrar til et mer inkluderende fellesskap.

LØFTE: 

 • Nulltoleranse for hets basert på etnisitet, kjønn, legning eller religion i våre aktiviteter og arrangementer.

 • Mindre økonomiske barrierer: Vi jobber systematisk for å vanne ut skillelinjer mellom mennesker. 

AKTIVITETER: Fair Play

 • Gratis  lavterskelaktiviteter hver dag

 • Gratis ferietilbud i høst-, vinter- og sommerferie

 • Økonomisk støtte til utstyr og kontingenter

m†l 11- bokm†l.png

MÅL:

Vi legger til rette for et aktivt lokalmiljø for  mennesker som bor på Gulskogen

LØFTE:

 • Et lokalmiljø som inkluderer alle beboere: Alle som bor på Gulskogen skal kunne føle tilhørighet til Strømsgodset Idrettsforening.

AKTIVITETER: Arrangementer

 • Fotball-cuper og Håndball-cuper

 • Bydelsmiddag

 • Bydelsforestillinger

 • Gratis ferietilbud for barn og unge i kommunedelen

 • Åpen hall og Møteplass for ungdom

m†l 12- bokm†l.png

MÅL:

Vi har et bevisst forhold til eget forbruk og bruker vår posisjon til å påvirke andre til å ta gode valg.

LØFTE: 

 • Ansvar i hver avdeling: Hver avdeling i klubben skal til enhver tid ha minimum 5 konkrete tiltak man skal jobbe mot for å bli mer bærekraftig. 

 • Bruke enhver anledning: Vi skal bruke arrangementer og plattformer til å snakke bærekraft.

AKTIVITETER: Bærekraftig idrettspark

 • Miljøtiltak  

 • Energibesparing

 • Gjenbruk av utstyr og brukt- og gjenbruksmarked med Gulskogen Senter

 • Fokus på matsvinn

m†l 17- bokm†l.png

MÅL:

Vi  er brobygger i kommune-delen og skaper samarbeid mellom idrett, kultur, det offentlige og næringslivet.

LØFTE: 

 • Felles løft for bærekraft: Vi skaper møteplasser for å informere, inspirere og motivere mennesker i vårt lokalmiljø til å ta del i samarbeid for å nå bærekraftmålene.

AKTIVITETER: 

 • Samarbeidspartnere: Strømsgodset Toppfotball, Gulskogen og Rødskog skoler, bibliotek, FAU, Viken Idrettskrets, Buskerud teater, Buskerud Musikkråd, Drammen Fridykkerklubb, Jasmin kvinnenettverk, Gulskogen senter, Gulskogen Gårds Venner.

bottom of page