Velkommen til Idrett for utviklingshemmede

Vår avdeling for idrett for utviklingshemmede(IFU) har aktiviteter innen håndball og fotball. Avdelingen drives med betalte trenere og har eget styre med foreldrekontakt representert. Kontaktinformasjon finner dere nedenfor. IFU har faste treningstider året rundt og starter kl. 18.00.

Kontakter for idrettene

Kai Hansen, leder for IFU, kaihansen88@gmail.com, +47 458 69 578 (Fotball)

Per Gunnar Torgersen, IFU, pingu88_88@hotmail.com, +47 954 92 944 (Fotball)

Målfrid Skinnemoen, IFU, mskinn62@hotmail.com, +47 908 20 799 (Håndball)

Yngvar Berg, IFU, yngvarb@ifi.uio.no +47 415 15 190 (Håndball)