Velkommen til Idrett for utviklingshemmede

Vår avdeling for idrett for utviklingshemmede(IFU) har aktiviteter innen håndball og fotball. Avdelingen drives med betalte trenere og har eget styre med foreldrekontakt representert. Kontaktinformasjon finner dere nedenfor. IFU har faste treningstider året rundt og starter kl. 18.00.