Aktiv 365

Her er det litt informasjon om Aktiv 365 modellen vår og lengre ned på siden ser du hvilke aktiviteter våre herlige instruktører kan tilby.

Kort fortalt, Aktiv365 er en utdanning til å bli en aktivitetsleder. Innholdet i utdanningen består av et grunnkurs tidlig i skoleåret der skolens utvalgte elever får en grunnleggende opplæring i hvordan de skal få andre i aktivitet - rett og slett hva det innebærer å være en aktivitetsleder. Deretter besøker vi skolene gjennom oppfølgingskurs der våre instruktører går nærmere inn på temaene aktivitet i skolegård, aktivitet i gymsal eller det å stå ansvarlig for et større eller mindre arrangement.

Hele hensikten med prosjektet er at man skal oppnå;

- MER FYSISK AKTIVITET: 

Tiltaket gir elevene mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, noe som er med på å legge grunnlaget for god helse og bedre læring!

- UNGT LEDERSKAP: 

Utdanning av unge, engasjerte aktivitetsledere som motiveres til å ta en aktiv rolle i frivillig virke!

- INKLUDERING og LAVTERSKEL: 

Økt trivsel, og inkludering av elevene på skolen; uavhengig av ferdighetsnivå!

På Gulskogen skole har man allerede sendt avgårde 12 ungdommer fra 9-10 trinn på kurs med overnatting på DBK hytta. Disse ungdommene og helt sikkert flere i fremtiden er en viktig ressurs for lokalsamfunnet og ikke minst vårt aktive miljø her på Gulskogen. Vi håper også at deres frivillige engasjement blir lagt merke til av oss voksne, næringen og ledere i samfunnet som i ser deres verdi og tilrettelegger for gode muligheter videre i livene deres.

Våre instruktører fra venstre bakerst: Alex, Oskaras, Monica,Betelhiem, Maria, Oktavia, Anna Christine og Ingvild (lærer). Fra venstre forran: Aleksander, Cuneyt, Emma, Matias, Ada.