Velkommen til Idrett for utviklingshemmede

Vår avdeling for Tilrettelagt Idrett (TI) Avdelingen drives med betalte trenere og har eget styre med foreldrekontakt representert. Kontaktinformasjon finner dere nedenfor. TI har faste treningstider året rundt og starter kl. 18.00. Ta kontakt med de ulike trenerne for mer informasjon.

Kontakter for idrettene:

Per - Gunnar Torgersen - Leder for TI/trener fotball - 95492944 - per_gunnar_t@outlook.com

Rolf Erik Bekkerud - Trener Håndball A - 40100502 - roffen75@live.no

Anne K Petersen - Trener Håndball B - annekpetersen@outlook.com

Maja Holth Schwencke - Ansvar barnegruppa - 45801356 - majahs2005@gmail.com