Visjon og mål i Strømsgodset Idrettsforening

Strømsgodsets Idrettsforening skal være det beste alternativ til idrettsglede i Gulskogens nærområde ved å tilby trygge forhold, skape idrettsglede med gode trenere og ha et inkluderende fellesskap.


Vårt mål er å skape varig idrettsglede!


Verdigrunnlaget i Strømsgodset Idrettsforening

Retningslinjer for alle i klubben

Aktivitet

Rekruttering

Sportsplaner

Organisasjon

Organisasjonskart

Roller og ansvar

Økonomi

Oppstart av nye lag

Klubbhåndbok

Dommerkoordinator

FIKS og oppgaver

Kompetanse

Lederkompetanse

Trenerkompetanse

Samfunns og Verdiarbeid

Vårt verdigrunnlag

Hjemmekampen

Retningslinjer

Forsikringer

Kvalitetsklubb Nivå 1 Prosjektplan

Verdidebatt Strømsgodset Idrettsforening